تماس با ما

آدرس : خیابان نظام آباد شمالی باشگاه رسالت (دیهیم ) طبقه اول هیات ورزشهای همگانی

فکس :  02177264951

تلفن :  02177264951

جهت ثبت نام در دوره های مربیگری با شماره های ذیل تماس گرفته شود :۷۷۶۹۹۴۶۳-۷۷۶۹۹۴۶۴-۷۷۲۵۸۵۸۵

جهت ارائه مدارک مربیگری و کارگاهها به آدرس زیر مراجعه نمایید : خیابان نظام آباد شمالی باشگاه رسالت (دیهیم ) طبقه اول هیات ورزشهای همگانی