نشست و هم اندیشی دکتر شجاع پوریان رییس هیات ورزشهای همگانی استان تهران با مسئولین یوگا در خصوص چگونگی برگزاری دوره های آموزشی این رشته در محل هیات برگزار شد

دکتر حمیدرضا گودرزی معاونت "امنیتی_ انتظامی استانداری تهران و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا" با حضور در هیات ورزشهای همگانی استان تهران از قسمت های مختلف این هیات بازدید کرد.