مرور رده

کمیته ها

اولین دوره مسابقات مجازی مهارت شادو زدن در بوکس برگزار شد

اولین دوره مسابقات مجازی مهارت شادو زدن در بوکس به همت هیات ورزشهای همگانی استان تهران وکمیته ثبت رکوردهای ورزشی به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزاد سازی خرمشهر برگزار شد.